SEO là gì?

SEO là viết tắt của "tối ưu hoá công cụ tìm kiếm". Đây là quá trình nhận lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm "miễn phí", "hữu cơ", "biên tập" hoặc "tự nhiên" trên các công cụ tìm kiếm.
 

Tất cả các công cụ tìm kiếm chính như Google , Bing  và  Yahoo  đều có kết quả tìm kiếm chính, nơi các trang web và các nội dung khác như video hoặc danh sách địa phương được hiển thị và xếp hạng dựa trên công cụ mà công cụ tìm kiếm coi là phù hợp nhất với người dùng. Thanh toán không liên quan, vì nó là với quảng cáo tìm kiếm có trả tiền .

Kiến thức SEO

Search Engine Optimization, Dịch vụ seo tphcm, seo website là gì, tu hoc seo, nghề seo là gì, huong dan seo, seo wiki, cách làm seo, seo là làm những công việc gì, what is a keyword?, seo website là gì, tu hoc seo, nghề seo là gì, huong dan seo, seo viết tắt của từ gì, seo wiki, cách làm seo

NỘI DUNG ĐANG CẤP NHẬT